Header AI beelden proto V2 klein

Vanaf 26 juni tot en met 30 juni vindt in de binnenstad van Zwolle en in Spoorzone Zwolle het PROTO Art & Design Festival - Modern Meesterschap plaats. Tijdens dit festival maak je kennis met vers afgestudeerde creatief professionals die hun meesterschap via het gepresenteerde werk veelal voor het eerst openbaar uiten. Het festival geeft iedere art & design-liefhebber een verrassende inkijk in creatieve maakprocessen en moderne meesterschap-skills. 

PRO­TO INNO­VA­TION DAY IN HET TEKEN VAN MEESTERSCHAP

Op 28 juni 2024 vin­dt PRO­TO INNO­VA­TION­DAY — Mod­ern Meester­schap plaats. Dit een­daagse ken­n­is­fes­ti­val is dé plek om te leren, exper­i­menteren, ont­dekken en netwerken. Verdiep je in de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van de maakin­dus­trie, cre­atieve sec­tor, ICT/​E‑commerce, kli­maatadap­tatie en smart-sus­tain­able liv­ing. Tij­dens PRO­TO Inno­va­tion­day ont­moeten inno­va­tors, mak­ers, cre­atief pro­fes­sion­als, bedri­jven en stu­den­ten elka­ar. De sprek­ers en experts delen hun ken­nis en inzicht­en over ver­schil­lende onder­w­er­pen bin­nen het hoofdthe­ma Mod­ern Meester­schap; welke skills heb je nodig in deze tijd van dig­i­tale trans­for­matie? Daar­naast kun je deel­ne­men aan ver­schil­lende work­shops en demon­straties waar je nieuwe ken­nis kunt opdoen.

ZOMERDINER NIEUWE ECOSYS­TE­MEN” @PROTO IN SPOOR­ZONE ZWOLLE

Een muse­um, con­cert, din­er en wan­del­ing tegelijk! Tij­dens het PRO­TO Art & Design Fes­ti­val zal Cre­ative Chef Stu­dio op zater­dag 29 juni een bij­zon­der vier gan­gen​“Walk­ing Din­ner” voorschotelen.

Kun­ste­naar en Cre­ative Chef Jasper Udink ten Cate zal in samen­werk­ing met Jur­gen Bey van Stu­dio Makkink&Bey en de stu­den­ten van Artez Hogeschool Zwolle een onver­getelijke avond voor u pre­sen­teren. Een wan­del­ing langs vier gerecht­en, die een link hebben met het the­ma Nieuwe Ecosys­te­men’, zal plaats vin­den in de Spoor­zone tussen de oude indus­triële gebouwen.

Tij­dens elk gerecht wordt u onderdeel van een kunst­werk, een korte lez­ing, een Aug­ment­ed Real­i­ty ervar­ing of een con­cert! Aanslui­tend speelt het soul­volle & funky Kitchen Col­lec­tive nog een set met heer­lijke zomer muziek!


Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Muse­um de Fun­datie, Artez Hogeschool/​CIBAP, PRO­TO Art & Design Fes­ti­val, Cre­ative Chef Stu­dio, Stu­dio Makkink&Bey en PROEF OOST, en wordt gep­re­sen­teerd bij de ten­toon­stelling Nieuwe Ecosys­te­men die dezelfde dag opent bij Kas­teel het Nijenhuis.

PRO­TO ART & DESIGN FES­TI­VAL 2024

Vanaf 26 juni t/​m 30 juni 2024 vin­dt PRO­TO ART & DESIGN FES­TI­VAL plaats. Het Fes­ti­val staat dit jaar in het teken van Mod­ern Meester­schap. In het Acad­e­miehuis, ver­spreid in de bin­nen­stad van Zwolle, in de Spoor­zone en in De Fun­datie — locatie Het Nijen­huis zijn gedurende deze peri­ode afs­tudeer­ex­posi­tie exposi­ties van MBO- en HBO-stu­den­ten te bezichti­gen. Daar­naast is er een aan­vul­lend pro­gram­ma met o.a. inspir­erende lezin­gen, rondlei­din­gen, een film­fes­ti­val en work­shops. Bin­nenko­rt informeren we je hier over alle fes­ti­val­lo­caties en het pro­gram­ma van de PRO­TO festivalweek.

TERUGBLIK PROTO ART & DESIGN FESTIVAL 2023

Als organisatie zijn we uitermate trots dat we al zes jaar voor honderden getalenteerde afstuderende mbo- en hbo- studenten en professionals in de kunst en vormgeving een podium mogen bieden.

Sinds een paar jaar zijn naast de exposities ook hackathons, tentoonstellingen, workshops, lezingen en andere festiviteiten aan toegevoegd. Een samenwerking door en met veel verschillende platforms die elkaar versterken in ontwikkeling. Zo ontstaat er binnen twee weken een cross-over aan kennis tussen branches, zoals ICT/e-commerce, de maakindustrie, creatieve industrie en klimaatadaptatie en smart-sustainable living. 

Door deze toevoeging aan het PROTO Art & Design Festival zien we dat voor veel makers en bezoekers het niet ophoudt na dit festival. Nieuwe ideeën voor samenwerkingen, producten en diensten komen tot stand. Dat maakt dat PROTO door het hele jaar heen in de vezels van de stad kruipt. Wat ons als organisatie betreft dé reden om er ieder jaar weer een feest van te maken. 

Nieuwsgierig geworden? Kom naar PROTO 2024!


AFTERMOVIE PROTO ART & DESIGN FESTIVAL 2023

Logo artez Logo cibap Logo creativeworks Logo deltion Logo landstede Logo nieuw windesheim Logo zonecollege Academiehuis logo Museumdefundatie logo Logo perrron038 Spoorzone logo Stadkamer logo Zalsman logo Logo zwolle Zwinc logo
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /