PRO­TO FILM­FES­TI­VAL 
VRI­JDAG 21 JUNI 10:00 — 12:30 UUR

PRO­TO film­fes­ti­val: de beste video’s door aankomend tal­ent uit Zwolle


Voor de eerste keer pre­sen­teert PRO­TO samen met Filmthe­ater Frater­huis Het PRO­TO Film­fes­ti­val. Vier Zwolse scholen – Artez, Cibap, Del­tion en Land­st­ede – tonen het beste werk van hun stu­den­ten. Deze jonge, veel­belovende film­mak­ers lat­en hun tal­ent en cre­ativiteit zien in een gevarieerd programma.


Het film­fes­ti­val is op vri­jdag 21 juni van 10.00 tot 12.30 uur in de Manegeza­al van het Fraterhuis.

Het is de eerste keer dat Filmthe­ater Frater­huis samen­werkt met PRO­TO, Art&Designfestival. Het fes­ti­val biedt niet alleen een kans voor de stu­den­ten om werk aan een bred­er pub­liek te lat­en zien, maar ver­sterkt ook de band tussen het Frater­huis en het regionale onderwijs.


De stu­den­ten komen uit diverse oplei­din­gen, zoals Audio­Vi­suele Pro­duc­ties, Medi­aredac­tie en Film­mak­er. Dit zorgt voor een brede var­iëteit aan eind­pro­ducten: van (mini-) doc­u­men­taires, fic­tieve ver­halen en ani­maties tot com­mer­cials en video­clips. Elke pro­duc­tie is gemaakt als afs­tudeer­pro­ject en weer­spiegelt de sti­jl en visie van de maker.


Kom en beleef een ocht­end vol ver­rassin­gen en inspi­ratie, en ont­dek de film­mak­ers van de toekomst!

Reserveer hieron­der je gratis kaarten. Kom op tijd, de reserver­ing ver­valt 15 minuten voor aanvang.

26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /