Header Dinner

PROTO ZOMERDINER: NIEUWE ECOSYSTEMEN 
ZATERDAG 29 juni 2024, 18:00 – 21:00 uur

LOCATIE: PROTO ART & DESIGN FESTIVAL, Spoorzone Zwolle

Een muse­um, con­cert, din­er en wan­del­ing tegelijk! Tij­dens het PRO­TO fes­ti­val serveert Cre­ative Chef Stu­dio een bij­zon­der vier gan­gen Walk­ing Din­ner”. Kun­ste­naar en Cre­ative Chef Jasper Udink ten Cate pre­sen­teert in samen­werk­ing met Jur­gen Bey van Stu­dio Makkink & Bey en stu­den­ten van ver­schil­lende Zwolse oplei­din­gen een onver­getelijke avond. Een wan­del­ing langs vier gerecht­en die een link hebben met het the­ma Nieuwe Ecosystemen’. 

Tij­dens elk gerecht wordt u onderdeel van een kunst­werk, een korte lez­ing, een Aug­ment­ed Real­i­ty ervar­ing of een con­cert! Aanslui­tend speelt het soul­volle & funky Kitchen Col­lec­tive nog een set met heer­lijke zomermuziek!

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Muse­um de Fun­datie, Artez Hogeschool/​CIBAP, PRO­TO Art & Design Fes­ti­val, Cre­ative Chef Stu­dio, Stu­dio Makkink&Bey en Zwolle en Vecht­dal Mar­ket­ing, en wordt gep­re­sen­teerd bij de ten­toon­stelling Nieuwe Ecosys­te­men die dezelfde dag opent bij Kas­teel het Nijenhuis.

26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /